Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 23 lipca 2022 r.

Face26 w pełni szanuje Twoją prywatność. Niniejsza polityka obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez Face26, która zobowiązuje się do ochrony prywatności Twoich danych osobowych, jednocześnie starając się zapewnić jak najlepsze wrażenia użytkownika. Chcemy, aby nasze strony internetowe były bezpieczne i przyjemne dla wszystkich.

1. Jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy?

 • Informacje o koncie. Gdy użytkownik uczestniczy, uzyskuje dostęp, kupuje lub rejestruje się w naszych usługach, działaniach lub treściach online, takich jak subskrypcje, biuletyny, ankiety, konkursy lub wydarzenia, otrzymujemy jego dane osobowe, które wykorzystujemy w celu świadczenia tych usług. Mogą to być dane obejmujące imię i nazwisko oraz adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. Użytkownik może wybrać sposób, w jaki wykorzystujemy jego dane do celów marketingowych i może w dowolnym momencie zaktualizować swoje preferencje marketingowe. Face26 przechowuje, przetwarza i utrzymuje pliki, które tworzysz i/lub przesyłasz za pomocą Usług (jak również poprzednie wersje Twoich plików), w tym wykresy Face26, które tworzysz, listy udostępniania i inne dane związane z Twoim kontem w celu świadczenia Ci usług.
 • Informacje o użytkowaniu. Gromadzimy informacje związane z tym, w jaki sposób korzystasz z Usług, w tym z działaniami podejmowanymi przez Ciebie podczas korzystania z naszych Usług (takimi jak edytowanie, przeglądanie i udostępnianie Twoich rzeczy, zmiana motywów, aktywacja licencji oprogramowania oraz logowanie i wylogowywanie się z konta). Używamy tych informacji do ulepszania naszych Usług, rozwijania nowych usług i funkcji oraz ochrony ciebie i innych użytkowników Face26.
 • Informacje o urządzeniu. Gromadzimy również informacje z i o urządzeniach używanych przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usług. Obejmuje to takie informacje, jak adresy IP, język systemu, typ przeglądarki i urządzenia używanego przez użytkownika, wersja naszego oprogramowania, strona internetowa odwiedzona przez użytkownika przed wejściem na nasze strony oraz identyfikatory powiązane z urządzeniami użytkownika. Urządzenia użytkownika (w zależności od ich ustawień) mogą również przesyłać do Usług informacje o lokalizacji.
 • Przesyłane i przechowywane pliki. Wszystkie przesłane obrazy lub dane są bezpieczne i będą traktowane poufnie, dane będą przesyłane z szyfrowaniem SSL/TLS i wykorzystywane wyłącznie do wykonania żądanego przetwarzania obrazu.

2. Legalne przetwarzanie danych osobowych

Nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika innym stronom, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej:

 • Dane osobowe. Możemy udostępniać dane osobowe Usługodawcom. Świadczymy określone Usługi i Oprogramowanie za pośrednictwem Usługodawców. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika takim Usługodawcom w celu realizacji zamówień, dostarczania paczek, wysyłania wiadomości pocztowych lub e-mail, administrowania konkursami lub loteriami, zarządzania listami klientów, analizowania danych, zapewniania pomocy marketingowej, przetwarzania płatności kartą kredytową i innych płatności, obsługi Witryny, rozwiązywania problemów i zapewniania obsługi klienta. Będziemy również udostępniać dane użytkownika Usługodawcom w celu realizacji naszych zadań administracyjnych.
 • Ujawnianie danych osobowych. Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli Face26 jest zobowiązana do ujawnienia lub udostępnienia takich danych osobowych w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa swojej działalności, swoich klientów lub innych osób.
 • Przesyłanie danych osobowych. Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika firmom, które pomagają nam w prowadzeniu działalności poprzez przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu w celach określonych powyżej. Takie firmy obejmują dostawców usług przetwarzania płatności, dostawców usług analizy danych, dostawców usług monitorowania oszustw i zapobiegania im, dostawców usług dostarczania wiadomości e-mail, mediów społecznościowych oraz innych platform marketingowych i dostawców usług.
 • Poza Unią Europejską. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane przez Face26 do odbiorców znajdujących się poza Unią Europejską, a takie miejsca docelowe mogą nie posiadać przepisów chroniących dane osobowe użytkownika w takim samym stopniu jak w Unii Europejskiej. Face26 zapewnia, że dane osobowe użytkownika przetwarzane przez Face26 lub przez jego dostawców i partnerów działających poza Unią Europejską są traktowane w sposób bezpieczny i są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub zniszczeniem, niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przetwarzaniem niezgodnym z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności.
 • Narzędzia śledzenia innych firm. Możemy korzystać z narzędzi śledzących stron trzecich (takich jak Adwords, Bing, Facebook, Google Analytics, aby śledzić informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z produktów i stron internetowych, takie informacje będą przechowywane na serwerach stron trzecich. Takie narzędzia śledzenia stron trzecich mogą wysyłać raport z analizy danych do wyżej wymienionych celów Face26`s.
 • Informacje o sklepie. Możemy przechowywać zebrane informacje na serwerach wynajmowanych od dostawców usług serwerowych stron trzecich.

3. Przechowywanie i zatrzymywanie danych

 • Kontrola użytkownika. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmieniać je, pobierać i usuwać, logując się na swoje konto Face26 i przechodząc do strony ustawień konta.
 • Retencja. Gdy użytkownik założy u nas konto, będziemy przechowywać informacje powiązane z jego kontem tak długo, jak długo będzie ono istnieć lub tak długo, jak będziemy ich potrzebować do świadczenia usług. Jeśli użytkownik usunie swoje konto, natychmiast zainicjujemy usunięcie tych informacji. Należy jednak pamiętać, że: (1) usunięcie tych informacji z naszych serwerów i kopii zapasowych może nastąpić z pewnym opóźnieniem; oraz (2) możemy zachować te informacje, jeśli będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów lub egzekwowania naszych umów. Inne informacje będą przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie.

4. Bezpieczeństwo

Zobowiązujemy się do ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych. Zgodnie z RODO stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do informacji o użytkowniku i zapewnić bezpieczne przechowywanie danych. Wymagamy również, aby wszelkie strony trzecie, którym możemy przekazywać dane osobowe, stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa. Prosimy strony trzecie o wypełnienie kwestionariuszy bezpieczeństwa danych, abyśmy mogli mieć pewność, że są one bezpiecznym miejscem dla danych użytkownika.

5. Prawo użytkownika do kontroli i dostępu do informacji

Użytkownik ma kontrolę nad swoimi danymi osobowymi oraz sposobem ich gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania. Użytkownik ma na przykład prawo do:

Dostęp do danych i ich pobieranie. Użytkownik może pobrać kopie swoich rzeczy z naszej witryny internetowej. Możesz również poprosić nas o kopię danych osobowych, które nam przekazałeś.

Zmiana lub poprawienie danych osobowych. Użytkownik może zarządzać swoim kontem i zawartą na nim zawartością, a także edytować niektóre dane swojego profilu na stronie ustawień konta.

Usuń całe swoje konto. Możesz usunąć swoje konto Face26, a także wszelkie informacje z nim związane raz na zawsze, za pośrednictwem strony ustawień konta.

Zrezygnuj z subskrypcji naszych biuletynów. Aby usunąć swój adres e-mail z naszej listy mailingowej, wystarczy kliknąć łącze "Zrezygnuj z subskrypcji" w otrzymanej wiadomości marketingowej.

Prawo do wycofania zgody. Użytkownik, który wyraził zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych, ma prawo w dowolnym momencie zmienić zdanie i wycofać tę zgodę.

Usuwanie dziedzictwa online. Użytkownik ma prawo określić ogólne lub szczegółowe instrukcje dotyczące przechowywania, usuwania i wykorzystywania jego danych osobowych po śmierci.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej. Będziemy przetwarzać takie wnioski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby chronić prywatność użytkownika, podejmiemy kroki w celu zweryfikowania jego tożsamości przed spełnieniem jego żądania, na przykład wymagając przesłania żądania za pośrednictwem konta użytkownika.

6. Dodatek: Wniosek o zezwolenie i scenariusze zastosowania

Uprawnienia aplikacji Uprawnienia i wymagane informacje Cel korzystania z uprawnień
Uprawnienia dostępu do sieci (Android) Dostęp do informacji o sieci Zamów usługę w tle
Stan telefonu Odczyt stanu telefonu Odczytywanie stanu telefonu, informacji IMEI i IMSI urządzenia w celu identyfikacji użytkowników, zapobiegania stronom phishingowym i wirusom trojańskim oraz prowadzenia statystyk danych użytkownika (instalacje, aktywni użytkownicy).
Uprawnienia do przechowywania (odczyt i zapis) Odczyt i zapis zewnętrznej pamięci masowej Odczytywanie lokalnych zdjęć, filmów i innych plików multimedialnych w celu ułatwienia użytkownikom przesyłania plików.
Zezwolenie na korzystanie z kamery Zezwalaj na korzystanie z kamery Służy do robienia zdjęć,

7. Informacje dla dzieci

Usługi nie są skierowane do dzieci w wieku poniżej 13 lat (lub w innym wieku wymaganym przez lokalne prawo) i nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci. Jeśli użytkownik dowie się, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe bez jego zgody, może skontaktować się z nami w sposób określony poniżej. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe dziecka z naruszeniem obowiązującego prawa, niezwłocznie podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji i zamknięcia konta dziecka.

8. Zmiany w polityce

Face26may może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę w zależności od przepisów prawa, regulacji, standardów branżowych i/lub rozwoju naszej działalności. Będziemy publikować zmiany na tej stronie i zachęcamy do okresowego przeglądania naszej Polityki, aby być na bieżąco. Jeśli wprowadzimy zmiany, które w istotny sposób wpłyną na prawa użytkownika do prywatności, Face26 przekaże dodatkowe powiadomienie, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Usług.

Jeśli użytkownik nie zgadza się ze zmianami w niniejszej Polityce, powinien dezaktywować swoje Konto w Usługach. Użytkownik może skontaktować się z administratorem swojego Konta pod adresem info@face26.com, jeśli chce zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się pod jego kontrolą.

9. Zastrzeżenie

Face26 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług sieciowych lub inne usterki spowodowane siłą wyższą (w zależności od kontrolowanego przypadku), w tym między innymi działaniem siły wyższej, powodzią, wojną, terroryzmem, pożarem, zamieszkami, buntem, rozruchami społecznymi, strajkiem, lokautem, innymi działaniami przemysłowymi, ogólna awaria elektryczności lub innych dostaw, awaria techniczna, przypadkowa lub mechaniczna lub elektryczna awaria, awaria komputera lub awaria jakiegokolwiek systemu transmisji pieniędzy, embargo, spór pracowniczy i zmiany w jakimkolwiek istniejącym lub przyszłym prawie, rozporządzeniach, przepisach lub jakimkolwiek istniejącym lub przyszłym akcie działalności rządowej itp.) lub przyczyn pozostających poza kontrolą Face26, ale dołoży wszelkich starań, aby zmniejszyć straty i wpływ na użytkowników oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.

10. Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, lub w celu złożenia wniosku o skorzystanie z praw określonych w niniejszej Polityce prywatności, prosimy o kontakt nasz inspektor ochrony danych. Jeśli nie będzie on w stanie odpowiedzieć na Twoje pytanie, masz prawo skontaktować się z lokalnym organem nadzorczym ds. ochrony danych.