Integritetspolicy

Datum för ikraftträdande: 23 juli 2022

Face26 respekterar din integritet fullt ut. Denna policy täcker behandlingen av personuppgifter av Face26, som har åtagit sig att skydda integriteten för din personliga information samtidigt som vi strävar efter att ge den allra bästa användarupplevelsen. Vi vill att våra webbplatser ska vara säkra och roliga för alla.

1. Vilka uppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

 • Kontoinformation. När du deltar i, får tillgång till, köper eller registrerar dig för någon av våra tjänster, aktiviteter eller onlineinnehåll, såsom prenumerationer, nyhetsbrev, undersökningar, tävlingar eller evenemang, får vi personuppgifter om dig som vi använder för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Det kan röra sig om uppgifter som ditt namn och din e-postadress, postadress och telefonnummer. Du kommer att kunna välja hur vi använder din information för marknadsföringsändamål och du kan uppdatera dina marknadsföringspreferenser när som helst. Face26 lagrar, bearbetar och underhåller filer som du skapar och / eller laddar upp med hjälp av tjänsterna (liksom tidigare versioner av dina filer), inklusive Face26-diagram som du skapar, delningslistor och andra data relaterade till ditt konto för att tillhandahålla tjänsten till dig.
 • Information om användning. Vi samlar in information relaterad till hur du använder tjänsterna, inklusive åtgärder du vidtar när du använder våra tjänster (som att redigera, visa och dela dina saker, ändra teman, aktivera programvarulicens och logga in och ut från ditt konto). Vi använder denna information för att förbättra våra tjänster, utveckla nya tjänster och funktioner och skydda dig såväl som andra Face26-användare.
 • Information om enheten. Vi samlar också in information från och om de enheter du använder för att komma åt Tjänsterna. Detta inkluderar saker som IP-adresser, systemspråk, vilken typ av webbläsare och enhet du använder, versionen av vår programvara, webbsidan du besökte innan du kom till våra webbplatser och identifierare som är kopplade till dina enheter. Dina enheter (beroende på deras inställningar) kan också överföra platsinformation till tjänsterna.
 • Uppladdade och lagrade filer. Alla uppladdade bilder eller data är säkra och kommer att behandlas konfidentiellt, data överförs med SSL/TLS-kryptering och används endast för att utföra den begärda bildbehandlingen.

2. Laglig behandling av personuppgifter

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med andra parter förutom vad som anges nedan:

 • Personlig information. Vi kan dela personuppgifter med tjänsteleverantörer. Vi tillhandahåller vissa Tjänster och Programvara via Tjänsteleverantörer. Vi kan dela din personliga identifieringsinformation med sådana tjänsteleverantörer för att uppfylla beställningar, leverera paket, skicka post eller e-post, administrera tävlingar eller lotterier, hantera kundlistor, analysera data, tillhandahålla marknadsföringshjälp, behandla kreditkort och andra betalningar, driva webbplatsen, felsöka och tillhandahålla kundservice. Vi kommer också att dela din information med tjänsteleverantörer för att utföra våra administrativa uppgifter.
 • Lämna ut personuppgifter. Vi kan avslöja användarens personuppgifter om Face26 är skyldig att avslöja eller dela sådana personuppgifter för att uppfylla någon rättslig skyldighet, eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för sin verksamhet, sina kunder eller andra.
 • Överföra personlig information. Vi kan också överföra dina personuppgifter till företag som hjälper oss att driva vår verksamhet genom att behandla personuppgifter på uppdrag av oss för de syften som anges ovan. Sådana företag inkluderar leverantörer av betalningshanteringstjänster, leverantörer av dataanalystjänster, leverantörer av övervakning och förebyggande av bedrägerier, leverantörer av e-postleveranstjänster, sociala medier och andra marknadsföringsplattformar och tjänsteleverantörer.
 • Utanför Europeiska unionen. De insamlade personuppgifterna kan överföras av Face26till mottagare som är belägna utanför Europeiska unionen och sådana destinationer kanske inte har lagar som skyddar användarens personuppgifter i samma utsträckning som i Europeiska unionen. Face26 säkerställer att användarens personuppgifter som behandlas av Face26 eller av dess leverantörer och partners som är verksamma utanför Europeiska unionen behandlas säkert och skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse, olaglig behandling och all behandling som inte överensstämmer med de syften som anges i denna sekretesspolicy.
 • Spårningsverktyg från tredje part. Vi kan använda spårverktyg från tredje part (t.ex. Adwords, Bing, Facebook, Google Analytics) för att spåra informationen om hur användare använder produkterna och webbplatserna, sådan information kommer att lagras på tredje parts servrar. Sådana spårverktyg från tredje part kan skicka dataanalysrapporten för Face26s ovan nämnda syfte.
 • Information om butiken. Vi kan lagra den insamlade informationen på servrar som hyrs från leverantörer av tredje parts servertjänster.

3. Lagring och bevarande av uppgifter

 • Användarkontroller. Du kan komma åt, ändra, ladda ner och ta bort din personliga information genom att logga in på ditt Face26-konto och gå till din kontoinställningssida.
 • Kvarhållning. När du registrerar ett konto hos oss behåller vi information som är kopplad till ditt konto så länge som ditt konto existerar eller så länge som vi behöver den för att tillhandahålla tjänsterna till dig. Om du tar bort ditt konto kommer vi att påbörja borttagningen av denna information omedelbart. Men observera: (1) det kan ta lite tid att radera informationen från våra servrar och säkerhetskopior, och (2) vi kan behålla informationen om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller verkställa våra avtal. Annan information sparas tills du ber oss att radera den.

4. Säkerhet

Vi är fast beslutna att skydda de personuppgifter vi har. I enlighet med GDPR vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till dina uppgifter och se till att uppgifterna förvaras på ett säkert sätt. Vi kräver också att alla tredje parter till vilka vi kan överföra personuppgifter ska ha lämpliga säkerhetsåtgärder på plats. Vi ber tredje parter att fylla i frågeformulär om datasäkerhet så att vi kan vara säkra på att de är en säker plats för dina uppgifter.

5. Din rätt att kontrollera och få tillgång till dina uppgifter

Du har kontroll över dina personuppgifter och hur de samlas in, används och delas. Du har till exempel rätt att:

Få tillgång till och ta dina data. Du kan ladda ner kopior av dina saker från vår webbplats. Du kan också be oss om en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till oss.

Ändra eller korrigera personuppgifter. Du kan hantera ditt konto och innehållet i det, samt redigera vissa av dina profiluppgifter, via din kontoinställningssida.

Radera hela ditt konto. Du kan ta bort ditt Face26-konto, liksom all information som är relaterad till det en gång för alla, via din kontoinställningssida.

Avregistrera dig från våra nyhetsbrev. Klicka bara på länken "Avsluta prenumeration" i ett marknadsföringsmeddelande som du har fått för att radera din e-postadress från vår e-postlista.

Din rätt att återkalla samtycke. När du har gett oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter har du rätt att när som helst ändra dig och återkalla ditt samtycke.

Bortforsling av online-arv. Användaren har rätt att definiera allmänna eller specifika instruktioner avseende lagring, radering och användning av sina personuppgifter efter dödsfallet.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss enligt vad som anges nedan. Vi kommer att behandla sådana förfrågningar i enlighet med tillämpliga lagar. För att skydda din integritet kommer vi att vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi uppfyller din begäran, t.ex. genom att kräva att du skickar in din begäran via ditt konto.

6. Bilaga: Tillståndsansökan och tillämpningsscenarier

Tillstånd för appar Tillstånd och nödvändig information Syfte med användning av tillstånd
Behörighet för nätverksåtkomst (Android) Få tillgång till nätverksinformation Begär bakgrundstjänst
Telefonnummer Läs telefonens status Läs telefonstatus, IMEI- och IMSI-information om enheten för att identifiera användare, förhindra phishing-webbplatser och trojanska virus samt utföra statistik över användardata (installationer, aktiva användare)
Lagringsbehörigheter (läsa och skriva) Läs och skriv extern lagring Läs lokala bilder, videor och andra mediefiler för att hjälpa användare att ladda upp filer
Tillstånd för kamera Tillåt användning av kameran Används för att ta bilder,

7. Information till barn

Tjänsterna riktar sig inte till barn under 13 år (eller annan ålder som krävs enligt lokal lagstiftning) och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn. Om du får reda på att ditt barn har försett oss med personuppgifter utan ditt samtycke kan du kontakta oss enligt vad som anges nedan. Om vi får veta att vi har samlat in ett barns personuppgifter i strid med tillämplig lag, kommer vi omedelbart att vidta åtgärder för att radera sådan information och avsluta barnets konto.

8. Förändringar i politiken

Face26kan ändra denna policy från tid till annan som lagar, förordningar, branschstandarder och / eller vår verksamhet utvecklas. Vi kommer att publicera ändringarna på den här sidan och uppmuntra dig att regelbundet granska vår policy för att hålla dig informerad. Om vi gör ändringar som väsentligt förändrar dina integritetsrättigheter kommer Face26 att ge ytterligare meddelande, till exempel via e-post eller via tjänsterna.

Om du inte samtycker till ändringarna i denna policy bör du avaktivera ditt tjänstekonto. Kontakta din kontoadministratör på info@face26.com om du vill begära att dina personuppgifter tas bort under deras kontroll.

9. Ansvarsfriskrivning

Face26 tar inget ansvar för avbrott i nätverkstjänster eller andra defekter orsakade av force majeure (i förekommande fall kontrollerat, inklusive men inte begränsat till handlingar från Gud, översvämning, krig, terrorism, brand, upplopp, uppror, civil oro, strejk, lockout, annan industriell åtgärd, det allmänna misslyckandet med el eller annan leverans, tekniskt fel, oavsiktlig eller mekanisk eller elektrisk nedbrytning, datorfel eller fel i något penningöverföringssystem, embargo, arbetskonflikt och förändringar i befintliga eller framtida lagar, förordningar, föreskrifter eller någon befintlig eller framtida handling av regeringsaktivitet eller liknande.) eller skäl utanför Face26: s kontroll, men kommer att göra sitt bästa för att minska de förluster och effekter som orsakas av användare och säkerställa dess stabilitet och säkerhet.

10. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller våra integritetsrutiner, eller om du vill skicka in en begäran om att utöva dina rättigheter enligt vad som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakt vårt dataskyddsombud. Om de inte kan svara på din fråga har du rätt att kontakta din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd.