Privacybeleid

Ingangsdatum: 23 juli 2022

Face26 respecteert uw privacy volledig. Dit beleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Face26, die zich inzet om de privacy van uw persoonlijke gegevens te beschermen en tegelijkertijd te streven naar de beste gebruikerservaring. Wij willen dat onze websites veilig en plezierig zijn voor iedereen.

1. Welke gegevens verzamelen we en hoe gebruiken we ze?

 • Accountgegevens. Wanneer je deelneemt aan, toegang hebt tot, aankopen doet van of je aanmeldt voor een van onze diensten, activiteiten of online content, zoals abonnementen, nieuwsbrieven, enquêtes, wedstrijden of evenementen, ontvangen we persoonlijke informatie over jou die we gebruiken om deze diensten te kunnen leveren. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw naam en e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Je zult in staat zijn om te selecteren hoe we jouw informatie gebruiken voor marketingdoeleinden en je kunt je marketingvoorkeuren op elk gewenst moment bijwerken. Face26 bewaart, verwerkt en onderhoudt bestanden die u maakt en/of uploadt met behulp van de services (evenals eerdere versies van uw bestanden), waaronder Face26-diagrammen die u maakt, deellijsten en andere gegevens met betrekking tot uw account om de service aan u te kunnen leveren.
 • Informatie over gebruik. We verzamelen informatie met betrekking tot de manier waarop je de Services gebruikt, inclusief acties die je onderneemt tijdens het gebruik van onze Services (zoals het bewerken, bekijken en delen van Jouw Zaken, het wijzigen van thema's, het activeren van softwarelicenties en het in- en uitloggen bij je account). We gebruiken deze informatie om onze Services te verbeteren, nieuwe services en functies te ontwikkelen en jou en andere Face26-gebruikers te beschermen.
 • Apparaatinformatie. We verzamelen ook informatie van en over de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Hieronder vallen zaken als IP-adressen, systeemtaal, het type browser en apparaat dat je gebruikt, de versie van onze software, de webpagina die je bezocht voordat je naar onze sites kwam en identificatoren die aan je apparaten zijn gekoppeld. Je apparaten kunnen (afhankelijk van hun instellingen) ook locatiegegevens verzenden naar de Services.
 • Geüploade en opgeslagen bestanden. Alle geüploade afbeeldingen of gegevens zijn beveiligd en worden vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden met SSL/TLS gecodeerd verzonden en alleen gebruikt om de gevraagde beeldverwerking uit te voeren.

2. Wettelijk persoonlijke gegevens verwerken

We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met andere partijen, behalve zoals hieronder bepaald:

 • Persoonlijke informatie. We kunnen persoonlijke informatie delen met Service Providers. We leveren bepaalde diensten en software via serviceproviders. We kunnen uw persoonlijke identificatiegegevens delen met dergelijke Service Providers om bestellingen uit te voeren, pakketten te bezorgen, post of e-mail te versturen, prijsvragen of sweepstakes te beheren, klantenlijsten te beheren, gegevens te analyseren, marketingondersteuning te bieden, creditcard- en andere betalingen te verwerken, de Website te beheren, problemen op te lossen en klantenservice te bieden. We zullen uw informatie ook delen met Service Providers om onze administratieve taken uit te voeren.
 • Persoonlijke gegevens bekendmaken. We kunnen persoonlijke gegevens van de Gebruiker vrijgeven als Face26 verplicht is dergelijke persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van haar bedrijf, haar klanten of anderen te beschermen.
 • Persoonlijke informatie verzenden. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan bedrijven die ons helpen ons bedrijf te runnen door persoonlijke gegevens namens ons te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Dergelijke bedrijven zijn onder andere leveranciers van betalingsverwerkingsdiensten, leveranciers van gegevensanalysediensten, leveranciers van fraudemonitoring en -preventie, leveranciers van e-maildiensten, sociale media en andere marketingplatforms en serviceproviders.
 • Buiten de Europese Unie. De verzamelde persoonsgegevens kunnen door Face26 worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Unie en op deze bestemmingen gelden mogelijk niet dezelfde wetten ter bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruiker als in de Europese Unie. Face26 zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van de Gebruiker die door Face26 of door haar leveranciers en partners buiten de Europese Unie worden verwerkt, veilig worden behandeld en worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging, onrechtmatige verwerking en elke verwerking die niet in overeenstemming is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid.
 • Tracktools van derden. We kunnen gebruik maken van tracktools van derden (zoals Adwords, Bing, Facebook, Google Analytics) om bij te houden hoe gebruikers de producten en websites gebruiken, dergelijke informatie wordt opgeslagen op servers van derden. Dergelijke tracktools van derden kunnen gegevensanalyserapporten versturen voor Face26`s bovengenoemde doel.
 • Winkelinformatie. We kunnen de verzamelde informatie opslaan op servers die gehuurd worden van providers van externe serverservices.

3. Opslag en bewaring van gegevens

 • Bedieningselementen voor de gebruiker. Je kunt je persoonlijke gegevens inzien, wijzigen, downloaden en verwijderen door je aan te melden bij je Face26account en naar de pagina met accountinstellingen te gaan.
 • Behoud. Als je je bij ons aanmeldt voor een account, bewaren we de informatie die aan je account is gekoppeld zo lang als je account bestaat of zo lang als we deze informatie nodig hebben om je de Services te leveren. Als je je account verwijdert, beginnen we onmiddellijk met het verwijderen van deze informatie. Maar let op: (1) er kan enige vertraging optreden bij het verwijderen van deze informatie van onze servers en back-upopslag; en (2) we kunnen deze informatie bewaren als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of onze overeenkomsten af te dwingen. Andere informatie wordt bewaard totdat u ons vraagt deze te verwijderen.

4. Beveiliging

We doen er alles aan om de persoonlijke gegevens die we bewaren te beschermen. In overeenstemming met de GDPR nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om onbevoegde toegang tot uw gegevens te voorkomen en om ervoor te zorgen dat gegevens veilig worden bewaard. We eisen ook van derden aan wie we persoonlijke gegevens doorgeven dat ze passende beveiligingsmaatregelen treffen. We vragen derden om vragenlijsten over gegevensbeveiliging in te vullen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat ze een veilige plek zijn voor jouw gegevens.

5. Uw recht op controle van en toegang tot uw gegevens

U hebt controle over uw persoonlijke gegevens en hoe deze worden verzameld, gebruikt en gedeeld. U hebt bijvoorbeeld het recht om:

Krijg toegang tot je gegevens en neem ze mee. U kunt kopieën van Uw spullen downloaden van onze website. U kunt ons ook vragen om een kopie van de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt.

Persoonlijke gegevens wijzigen of corrigeren. U kunt uw account en de inhoud ervan beheren en sommige van uw profielgegevens bewerken via uw pagina met accountinstellingen.

Verwijder je hele account. Je kunt je Face26account en alle bijbehorende informatie voor eens en altijd verwijderen via de instellingenpagina van je account.

Afmelden voor onze nieuwsbrieven. Klik gewoon op de link 'Afmelden' in een marketingmail die u hebt ontvangen om uw e-mailadres van onze mailinglijst te laten verwijderen.

Uw recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, hebt u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen en die toestemming in te trekken.

Verwijdering van online erfgoed. De Gebruiker heeft het recht om algemene of specifieke instructies te definiëren met betrekking tot opslag, verwijdering en gebruik van zijn persoonlijke gegevens na overlijden.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals hieronder uiteengezet. We zullen dergelijke verzoeken verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Om uw privacy te beschermen, zullen we stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek inwilligen, bijvoorbeeld door u te vragen uw verzoek in te dienen via uw account.

6. Bijlage: Toestemmingsaanvraag en toepassingsscenario's

App-machtigingen Toestemmingen en vereiste informatie Doel van het gebruik van toestemming
Toestemming voor netwerktoegang (Android) Toegang tot netwerkinformatie Achtergronddienst aanvragen
Telefoon Telefoonstatus lezen Telefoonstatus, IMEI- en IMSI-informatie van apparaat lezen om gebruikers te identificeren, phishing-websites en Trojaanse virussen te voorkomen en gebruikersgegevensstatistieken uit te voeren (installaties, actieve gebruikers)
Opslagrechten (lezen en schrijven) Externe opslag lezen en schrijven Lees lokale foto's, video's en andere mediabestanden om gebruikers te helpen bij het uploaden van bestanden
Camera toestemming Het gebruik van de camera toestaan Gebruikt om foto's te maken,

7. Informatie voor kinderen

De Services zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar (of een andere leeftijd zoals vereist door de lokale wetgeving) en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Als u erachter komt dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een kind hebben verzameld in strijd met de toepasselijke wetgeving, zullen we onmiddellijk stappen ondernemen om dergelijke gegevens te verwijderen en de account van het kind te beëindigen.

8. Beleidswijzigingen

Face26may veranderen dit beleid van tijd tot tijd als wetten, regelgeving, industriële normen, en / of ons bedrijf evolueert. Wij zullen de wijzigingen op deze pagina plaatsen en raden u aan ons Beleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven. Als we wijzigingen aanbrengen die uw privacyrechten wezenlijk veranderen, zal Face26 extra kennisgeving verstrekken, zoals via e-mail of via de Services.

Als u het niet eens bent met de wijzigingen in dit beleid, moet u uw Services-account deactiveren. Neem contact op met uw accountbeheerder op info@face26.com als u de verwijdering van uw persoonlijke gegevens onder hun beheer wilt aanvragen.

9. Disclaimer

Face26 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor onderbrekingen van netwerkdiensten of andere defecten veroorzaakt door overmacht (zoals het geval kan zijn), met inbegrip van, maar niet beperkt tot daden van God, overstroming, oorlog, terrorisme, brand, oproer, opstand, onlusten, staking, uitsluiting, andere industriële actie, de algemene storing van elektriciteit of andere levering, technische storing, per ongeluk of mechanische of elektrische storing, computerstoring of storing van een geldtransmissiesysteem, embargo, arbeidsgeschil en veranderingen in bestaande of toekomstige wetten, verordeningen, voorschriften, of een bestaande of toekomstige handeling van de overheid of dergelijke.) of redenen die buiten Face26`s macht liggen, maar zal zijn best doen om de verliezen en gevolgen voor gebruikers te beperken en de stabiliteit en veiligheid te garanderen.

10. Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of onze privacypraktijken, of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in dit privacybeleid, kunt u neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Als hij uw vraag niet kan beantwoorden, hebt u het recht om contact op te nemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.