VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

 

Welcome to Face26. Please read our Terms and Conditions of Use (“Terms”) and Privacy Policy carefully because they affect your legal rights, including an agreement to resolve any disputes that may arise between us.

1. INLEDNING

Thanks for choosing  TechArt 26 LLC (“Face26”, “we”, “us”, “our”). By signing up or otherwise visiting, using, or engaging with our website (“Face26.com”) and services (together, the “Face26`s Website” or “Site”), or accessing any content or material that is made available by TechArt 26 LLC through the Service You (“you”, client, “user”, “customer”) are entering into a binding contract with TechArt 26 LLC. TechArt 26 LLC service also includes the Customer Portal as further described in the Customer Portal section.

Your agreement with us includes these Terms and Conditions of Use (“Terms”) and our Privacy Policy. (The Terms, Privacy Policy, and any additional terms that you agree to, as discussed in the Entire Agreement section, are referred to together as the “Agreements”.) If you wish to review the terms of the Agreements, the effective version of the Agreements can be found on TechArt 26  LLC’s website Face26.com . You acknowledge that you have read and understood the Agreements, accept these Agreements, and agree to be bound by them. If you do not agree to any portion of these Terms, you should not access or otherwise use the Site. “Content” refers to any text, materials, documents, images, graphics, logos, design, audio, video and any other information provided from or on, uploaded to and/or downloaded from the Site.

Läs avtalen noggrant. De täcker viktig information om Face26: s tjänster som tillhandahålls dig och eventuella avgifter, skatter och avgifter som vi fakturerar dig.

För att kunna använda Face26s tjänst och komma åt innehållet måste du (1) vara 18 år eller äldre, eller vara 13 år eller äldre och ha din förälders eller vårdnadshavares samtycke till avtalen; (2) har befogenhet att ingå ett bindande avtal med oss och inte hindras från att göra det enligt gällande lagar; och (3) bosatt i ett land där webbplatsen är tillgänglig. Du lovar också att all registreringsinformation som du skickar till Face26 är sann, korrekt och fullständig, och du samtycker till att hålla den på det sättet hela tiden.

2. ÄNDRINGAR AV AVTALEN

Ibland kan vi, efter eget gottfinnande, göra ändringar i Avtalen. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa Avtal för ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter publicering av ändringar innebär att du accepterar och godkänner ändringarna. Så länge du följer dessa avtal ger Face26 dig ett personligt, icke-exklusivt, icke-överförbart, begränsat privilegium att komma in och använda webbplatsen.

3. BEGRÄNSNINGAR OCH ÄNDRINGAR PÅ PLATSEN

Face26 will make reasonable efforts to keep the Face26 Site operational. However, certain technical difficulties or maintenance may, from time to time, result in temporary interruptions. To the extent permissible under applicable law, Face26 reserves the right, periodically and at any time, to modify or discontinue, temporarily or permanently, functions and features of the Face26 Service, with or without notice, all without liability to you, except where prohibited by law, for any interruption, modification, or discontinuation of the Face26  Service or any function or feature thereof. You understand, agree, and accept that Face26 has no obligation to maintain, support, upgrade, or update the Site, or to provide all or any specific content through the Site. This section will be enforced to the extent permissible by applicable law. Face26 and/or the owners of any Content may, from time to time, remove any such Content without notice to the extent permitted by applicable law.

4. ANVÄNDA WEBBPLATSEN

Här hittar du information om alla de sätt du kan använda webbplatsen på.

4.1 VÅRA TJÄNSTER

Face26 tillhandahåller klippning Face26 och andra fotoredigeringstjänster. Face26 kräver full betalning när du skickar din beställning av tjänster, såvida inte annat överenskommits av båda parter. Du kan begära en offert innan du köper. Du kan lära dig mer om våra tjänster genom att besöka vår webbplats.

4.2 KUNDPORTAL, SKAPANDE AV KONTO OCH LÖSENORD

Som ett villkor för att använda vissa produkter och tjänster i tjänsten kan användaren behöva registrera sig hos Face26 och välja ett lösenord. Användaren ska förse Face26 med korrekt, fullständig och uppdaterad registreringsinformation. Underlåtenhet att göra detta ska utgöra ett brott mot detta avtal, vilket kan leda till omedelbar uppsägning av användarens konto. Du är helt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för din kontoinformation, inklusive ditt lösenord, och för all aktivitet som sker under ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela Face26 om obehörig användning av ditt konto eller lösenord eller något annat brott mot säkerheten. Du kan dock hållas ansvarig för förluster som Face26 eller någon annan användare av eller besökare på webbplatsen ådragit sig på grund av att någon annan använder ditt användarnamn, lösenord eller konto.

5. APPLIKATIONER FRÅN TREDJE PART

Face26 är integrerat med tredjepartsapplikationer, webbplatser och tjänster, inklusive men inte begränsat till Stripe, PayPal och Google, för att göra innehåll, produkter och / eller tjänster tillgängliga för dig. Dessa tredjepartsapplikationer kan ha sina egna användarvillkor och sekretesspolicyer och din användning av dessa tredjepartsapplikationer kommer att styras av och omfattas av sådana villkor och sekretesspolicyer. Du förstår och samtycker till att Face26 inte stöder och inte är ansvarig eller ansvarig för beteende, funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som du kan ingå med leverantören av sådana tredjepartsapplikationer.


6. RÄTTIGHETER SOM VI BEVILJAR DIG

Face26 och innehållet tillhör TechArt26 LLC, Face26 och dess anslutna / associerade företag. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallbar licens för att använda webbplatsen och en begränsad, icke-exklusiv, återkallbar licens för att göra personlig, icke-kommersiell, underhållningsanvändning av innehållet ("licensen"). Denna licens ska förbli i kraft tills och om den inte sägs upp av dig eller Face26. Du lovar och samtycker till att du använder innehållet för din egen personliga, icke-kommersiella, underhållningsanvändning och att du inte kommer att omfördela eller överföra webbplatsen eller innehållet.

Alla Face26 varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper, domännamn och andra funktioner i Face26 varumärket ("Face26 ") är Face26s eller dess licensgivares enda egendom. Avtalen ger dig inga rättigheter att använda något Face26-varumärke, vare sig för kommersiell eller icke-kommersiell användning.

Du samtycker till att följa våra användarriktlinjer och att inte använda webbplatsen, innehållet eller någon del därav på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt avtalen. Förutom de rättigheter som uttryckligen beviljas dig i dessa avtal, beviljar Face26 ingen rättighet, titel eller intresse för dig på webbplatsen eller innehållet.


7. KUNDTJÄNST

För kundsupport i konto- och betalningsrelaterade frågor ("frågor till kundsupport"), vänligen kontakta vår support på info@face26.com . Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att besvara alla frågor om kundsupport inom en rimlig tidsram, men vi lämnar inga garantier eller utfästelser av något slag om att frågor om kundsupport kommer att besvaras inom en viss tidsram och/eller att vi kommer att kunna besvara sådana frågor på ett tillfredsställande sätt.


8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Face26 respekterar rättigheterna för ägare av immateriella rättigheter. Om du anser att något innehåll inkräktar på dina immateriella rättigheter eller andra rättigheter, vänligen kontakta oss på info@face26.com .

Allt innehåll som ingår på webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datasammanställningar och programvara, tillhör Face26 eller dess innehållsleverantörer och skyddas av Storbritannien och internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen av allt innehåll på webbplatsen är Face26s exklusiva egendom och skyddas av USA och internationella upphovsrättslagar. All programvara som används på (eller tillhandahålls via) webbplatsen tillhör Face26 eller dess programvaruleverantörer och skyddas av USA och internationella upphovsrättslagar. Alla rättigheter förbehållna.

All vidaredistribution eller reproduktion av delar av eller hela innehållet i någon form är förbjuden med undantag för följande:

 • Du får skriva ut eller ladda ner utdrag till en lokal hårddisk endast för personligt och icke-kommersiellt bruk.
 • Du får kopiera innehållet till enskilda tredje parter för deras personliga bruk, men endast om du anger webbplatsen som källan till materialet.

Du får inte, förutom med vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, distribuera eller kommersiellt utnyttja innehållet. Du får inte heller överföra det eller lagra det på någon annan webbplats eller i någon annan form av elektroniskt hämtningssystem.


9. ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Face26-användare kan skicka, ladda upp och / eller bidra ("posta") innehåll till webbplatsen för att få tjänster (som till exempel kan innehålla bilder, text, meddelanden, information och / eller andra typer av innehåll) ("Användarinnehåll").

Du lovar att, med avseende på allt användarinnehåll du publicerar på webbplatsen, (1) du har rätt att publicera sådant användarinnehåll, och (2) sådant användarinnehåll, eller dess användning av Face26 som avses i avtalen, bryter inte mot avtalen, tillämplig lag eller immateriell egendom (inklusive utan begränsning upphovsrätt), publicitet, personlighet eller andra rättigheter för andra eller innebär någon anslutning till eller godkännande av dig eller ditt användarinnehåll av Face26 av någon enhet eller individ utan uttryckligt skriftligt samtycke från sådan individ eller enhet.

Face26 kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, granska eller redigera användarinnehåll. I alla fall förbehåller sig Face26 rätten att ta bort eller inaktivera åtkomst till användarinnehåll eller konto av någon eller ingen anledning, inklusive men inte begränsat till, användarinnehåll som, enligt Face26: s eget gottfinnande, bryter mot avtalen. Face26 kan vidta dessa åtgärder utan föregående meddelande till dig eller någon tredje part. Borttagning eller inaktivering av åtkomst till användarinnehåll ska ske efter eget gottfinnande, och vi lovar inte att ta bort eller inaktivera åtkomst till något specifikt användarinnehåll.

Du är ensam ansvarig för allt användarinnehåll som du tillhandahåller. Face26 är inte ansvarigt för användarinnehåll och stöder inte heller någon åsikt som finns i något användarinnehåll. Du samtycker till att om någon väcker ett krav mot Face26 relaterat till användarinnehåll som du tillhandahåller, kommer du, i den utsträckning det är tillåtet enligt lokal lag, att skona och hålla Face26 HARMLESS från och mot alla skador, förluster och kostnader av något slag (inklusive rimliga advokatsavgifter och kostnader) som uppstår till följd av sådant krav.

10. RÄTTIGHETER SOM DU GER OSS

I ersättning för de rättigheter som beviljas dig enligt avtalen ger du oss rätten (1) att tillåta Face26-tjänsten att använda processorn, bandbredden och lagringshårdvaran på din enhet för att underlätta driften av tjänsten, (2) att tillhandahålla reklam och annan information till dig, och (3) att tillåta våra affärspartners att göra detsamma. I någon del av Face26-tjänsten kan innehållet du ser, inklusive dess urval och placering, påverkas av kommersiella överväganden, inklusive avtal med tredje part. Visst innehåll licensierat, tillhandahållet eller på annat sätt gjort tillgängligt av Face26 kan innehålla reklam som en del av innehållet. I sådana fall kommer Face26 att göra sådant innehåll tillgängligt för dig omodifierat.

Om du inte har meddelat Face26 något annat skriftligen godkänner du att vi kan använda dina bilder på vår webbplats (inklusive en länk till hemsidan för din webbplats) och i vårt marknadsföringsmaterial.

Om du ger feedback, idéer eller förslag till Face26 i samband med Face26-tjänsten eller innehållet ("Feedback"), erkänner du att feedbacken inte är konfidentiell och du tillåter Face26 att använda den feedbacken utan begränsning och utan betalning till dig. Feedback betraktas som en typ av användarinnehåll.

11. RIKTLINJER FÖR ANVÄNDARE

Face26 respekterar immateriella rättigheter och förväntar sig att du gör detsamma. Vi har fastställt några grundregler som du ska följa när du använder webbplatsen för att se till att Face26 kan fortsätta tillhandahålla tjänster via sin webbplats.

Följande är inte tillåtet av någon som helst anledning:

 • kopiering, omfördelning, reproduktion, "rippning", inspelning, överföring, utförande eller visning för allmänheten, eller göra tillgänglig för allmänheten någon del av Face26-webbplatsen eller innehållet, eller på annat sätt använda Face26-tjänsten eller innehållet som inte uttryckligen är tillåtet enligt avtalen eller tillämplig lag eller som på annat sätt bryter mot immateriella rättigheter (såsom upphovsrätt) i Face26-tjänsten eller innehållet eller någon del av det; använda Face26-tjänsten för att importera eller kopiera lokala filer som du inte har laglig rätt att importera eller kopiera på detta sätt;
 • överföra kopior av cachat Innehåll från en auktoriserad Enhet till någon annan Enhet på något sätt;
 • reverse-engineering, dekompilering, demontering, modifiering eller skapande av derivatverk baserat på Face26-tjänsten, innehåll eller någon del därav om inte tillåtet enligt tillämplig lag;
 • kringgå någon teknik som används av Face26, dess licensgivare eller någon tredje part för att skydda innehållet eller tjänsten;
 • försäljning, uthyrning, underlicensiering eller leasing av någon del av Face26-tjänsten eller innehållet;
 • kringgå eventuella territoriella begränsningar som tillämpas av Face26 eller dess licensgivare; eller på annat sätt manipulera tjänsterna med hjälp av ett skript eller annan automatiserad process;
 • ta bort eller ändra någon upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella meddelanden som finns på eller tillhandahålls via Face26 (inklusive i syfte att dölja eller ändra några indikationer på äganderätten eller källan till något innehåll);
 • tillhandahålla ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord;
 • "Krypa" Face26-tjänsten eller på annat sätt använda något automatiserat sätt (inklusive bots, skrapor och spindlar) för att samla in information från Face26; eller
 • sälja ett användarkonto eller på annat sätt ta emot någon ersättning, ekonomisk eller annan.

Du erkänner och samtycker till att publicering av sådant användarinnehåll kan leda till omedelbar uppsägning eller avstängning av ditt Face26-konto. Du samtycker också till att Face26 också kan återkräva ditt användarnamn av någon anledning.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto och du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt och säkert. Du förstår att du är ansvarig för all användning av ditt användarnamn och lösenord på Tjänsten. Om ditt användarnamn eller lösenord förloras eller stjäls, eller om du tror att tredje part har fått obehörig åtkomst till ditt konto, ska du omedelbart meddela oss och ändra ditt lösenord så snart som möjligt.


12. BETALNINGAR, ÅTERBETALNINGAR OCH AVBOKNINGAR

12.1 BETALNING OCH FÖRLÄNGD KREDIT

Face26 kräver att alla enskilda kunder betalar för arbetet i sin helhet i förskott innan arbetet påbörjas. Betalningsmetoder är Paypal, kreditkort eller Edit Credits. Företagskunder kan få utökad kredit, med förbehåll för tillfredsställande referenskontroller och efter Face26: s bedömning. Full betalning för arbetet kommer att krävas senast 4 (fyra) dagar efter leverans. Face26 kan också tillåta återkommande månatliga betalningsalternativ. Under ett sådant arrangemang betalar kunden månadsvis för alla tjänster som tillhandahålls under den tidsperioden. Face26 förbehåller sig rätten att när som helst avbryta en utökad kredit till en kund för utebliven betalning. Alla kostnader kommer att överenskommas i förväg.

12.2 KVALITETSGARANTI OCH ÅTERBETALNING

Face26 strävar efter att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet. I det osannolika fallet att du inte är nöjd med resultaten av ditt projekt kommer vi att göra rimliga korrigeringar och ändringar efter behov Alla revideringar och återbetalningsförfrågningar måste göras inom 14 dagar efter leverans. Vi förbehåller oss också rätten att avbryta en begäran om ändring, om kunden ändrar kraven från vad som ursprungligen begärdes. Om de redigerade bilderna följer samma kvalitetsstandard som en godkänd provbild, kan Face26 inte återbetala den beställningen. Vi förstår att saker ibland förändras utanför vår kontroll, så vi kanske kan justera bilderna för att möta dina behov till en reducerad kostnad. Eventuella ändringar som görs som en del av vår kvalitetsgaranti påverkar inte Face26 eller dess associerade företag. Betalningar för offerter kan köpas direkt från Face26 kunden har laddat ner sina bilder och inte kan ge en giltig anledning till missnöje, ingen återbetalning kommer att ges.

Om du tror att du har rätt att få återbetalning av alla pengar som betalats till Face26, vänligen kontakta kundsupport.

12.3 PRISER

Priserna kan variera för tillhandahållna tjänster. Face26 kan ändra priset för förbetalt arbete eller kredit (för arbetsprodukter som ännu inte betalats för). Såsom tillåts enligt lokal lag accepterar du det nya priset genom att fortsätta använda Face26 s Service efter att prisändringen träder i kraft. Face26 förbehåller sig rätten att revidera våra priser regelbundet, och det kommer att ha omedelbar inverkan på relevanta tjänster. Vi kanske inte meddelar kunderna om dessa ändringar men de kommer att se priset innan de bekräftar någon ny beställning, såvida det inte finns ett separat avtal med någon kund.

12.4 KAMPANJERBJUDANDEN OCH RABATTER

Face26 kan ha erbjudanden i form av kupongkoder eller andra medel. Face26 förbehåller sig rätten att avbryta kampanjerbjudanden eller rabatter utan att ange någon anledning

13. LÖPTID OCH UPPSÄGNING

Avtalen kommer att fortsätta att gälla för dig tills de sägs upp av antingen dig eller Face26. Du erkänner och samtycker dock till att den eviga licens som du beviljar i förhållande till användarinnehåll, inklusive feedback, är oåterkallelig och därför kommer att fortsätta efter utgången eller uppsägningen av något av avtalen av någon anledning. Face26 kan säga upp avtalen eller avbryta din åtkomst till Face26-webbplatsen eller kundportalen när som helst, inklusive i händelse av din faktiska eller misstänkta obehöriga användning av Face26-tjänsten och / eller innehållet, eller bristande efterlevnad av avtalen. Om du eller Face26 säger upp avtalen, eller om Face26 avbryter din åtkomst till Face26-tjänsten, samtycker du till att Face26 inte har något ansvar eller ansvar gentemot dig, och Face26 kommer inte att återbetala några belopp som du redan har betalat, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. För att lära dig hur du avslutar ditt Face26-konto, vänligen kontakta oss på info@face26.com . Detta avsnitt kommer att verkställas i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Du kan när som helst säga upp Avtalen.

Avsnitten 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 i detta Avtal, liksom alla andra avsnitt i Avtalet som, antingen uttryckligen eller till sin natur, måste förbli i kraft även efter Avtalets upphörande, ska fortsätta att gälla efter Avtalets upphörande.

14. GARANTI OCH FRISKRIVNING

Vi strävar efter att tillhandahålla den bästa tjänsten vi kan, men du förstår och samtycker till att Face26-webbplatsen tillhandahålls "som den är" och "som tillgänglig", utan uttrycklig eller underförstådd garanti eller villkor av något slag. Du använder Face26-tjänsten på egen risk. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag gör Face26 och alla ägare av innehållet inga garantier och frånsäger sig alla garantier eller villkor för tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Varken Face26 eller någon ägare av innehåll garanterar att Face26-tjänsten är fri från skadlig kod eller andra skadliga komponenter. Dessutom gör Face26 ingen representation och garanterar inte, stöder, garanterar eller tar ansvar för tredjepartsapplikationer (eller innehållet däri), användarinnehåll eller någon annan produkt eller tjänst som annonseras eller erbjuds av en tredje part på eller genom Face26-tjänsten eller någon hyperlänkad webbplats, eller visas i någon banner eller annan reklam. Du förstår och samtycker till att Face26 inte är ansvarigt eller ansvarigt för någon transaktion mellan dig och tredjepartsleverantörer av tredjepartsapplikationer eller produkter eller tjänster som annonseras på eller via Face26-webbplatsen. Som med alla inköp av en produkt eller tjänst Genom något medium eller i någon miljö bör du använda ditt omdöme och vara försiktig där det är lämpligt. Inget råd eller information, vare sig muntligt eller skriftligt, som du erhållit från Face26 ska skapa någon garanti på Face26s vägnar i detta avseende. Vissa aspekter av detta avsnitt kanske inte gäller i vissa jurisdiktioner om det är förbjudet enligt tillämplig lag. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.


15. HELA AVTALET

Annat än vad som anges i detta avsnitt eller som uttryckligen överenskommits skriftligen mellan dig och Face26, utgör avtalen alla de villkor som överenskommits mellan dig och Face26 och ersätter alla tidigare avtal i förhållande till ämnet för dessa avtal, oavsett om de är skriftliga eller muntliga.


16. BEGRÄNSNINGAR

Du samtycker till att, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, din enda och exklusiva åtgärd för eventuella problem eller missnöje med Face26-tjänsten är att sluta använda Face26-webbplatsen. Medan Face26 inte tar något ansvar för tredjepartsapplikationer eller innehållet i dem, och medan ditt förhållande till sådana tredjepartsapplikationer kan regleras av separata avtal med sådana tredje parter, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, är din enda och exklusiva åtgärd, som med avseende på Face26, för eventuella problem eller missnöje med tredjepartsapplikationer eller innehållet i dem, att avinstallera och / eller sluta använda några sådana tredjepartsapplikationer.

 

17. TREDJE PARTS RÄTTIGHETER

Du bekräftar och samtycker till att ägarna av innehållet och vissa distributörer är avsedda förmånstagare till avtalen och har rätt att verkställa avtalen direkt mot dig. Förutom vad som anges i detta avsnitt är avtalen inte avsedda att bevilja rättigheter till någon annan än dig och Face26, och under inga omständigheter ska avtalen skapa någon tredje parts förmånsrätt. Dessutom är rättigheterna att säga upp, upphäva eller samtycka till någon variation, avstående eller avveckling av avtalen inte föremål för samtycke från någon annan person.

18. AVSKILJBARHET OCH AVSTÅENDE

Om inte annat anges i Avtalen, och om någon bestämmelse i Avtalen av någon anledning eller i någon utsträckning skulle anses vara ogiltig eller icke verkställbar, ska sådan ogiltighet eller verkställbarhet inte på något sätt påverka eller göra de återstående bestämmelserna i Avtalen ogiltiga eller icke verkställbara, och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Eventuellt misslyckande Face26 eller någon tredje parts förmånstagare att verkställa avtalen eller någon bestämmelse däri ska inte avstå från Face26s eller den tillämpliga tredje parts förmånstagares rätt att göra det.

19. SKADESTÅND

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag samtycker du till att ersätta och hålla Face26 skadelöst från och mot alla skador, förluster och kostnader av något slag (inklusive rimliga advokatavgifter och kostnader) som uppstår till följd av: (1) ditt brott mot detta avtal; (2) allt användarinnehåll; (3) alla aktiviteter som du deltar i på eller via Face26-webbplatsen; och (4) din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter.

20. UPPDRAG

Face26 kan tilldela avtalen eller någon del av dem, och Face26 kan delegera någon av sina skyldigheter enligt avtalen. Du får inte tilldela avtalen eller någon del av dem, eller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt avtalen, till någon tredje part.

21. TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor ska regleras av och tolkas enligt engelsk lag. Du samtycker till att underkasta dig de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

22. PRIVACY

Face26 nuvarande sekretesspolicy finns tillgänglig på webbplatsen ("Sekretesspolicyn"), som införlivas genom denna hänvisning. Face26 rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn noggrant.

23. COOKIES

En cookie är en liten fil som ber om tillåtelse att placeras på din dators hårddisk. När du samtycker läggs filen till, och kakan hjälper till att analysera webbtrafik eller låter dig veta när du besöker en viss webbplats. Cookies gör det möjligt för webbapplikationer att svara på dig som individ. Webbapplikationen kan skräddarsy sin verksamhet efter dina behov, vad du gillar och inte gillar genom att samla in och komma ihåg information om dina preferenser.

Vi använder trafiklogg-cookies för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om webbsidetrafik och förbättra vår webbplats och för att skräddarsy den efter kundernas behov. Vi använder endast denna information för statistiska analysändamål, och sedan tas uppgifterna bort från systemet. Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser. Du kan radera cookies som redan lagrats på din dator. Vänligen kontrollera online för webbläsarspecifika instruktioner för radering av cookies. Radering av cookies kommer dock att ha en negativ inverkan på användbarheten för många webbplatser.

24. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor angående Face26-tjänsten eller avtalen, vänligen kontakta Face26 kundtjänst på info@face26.com 7.