ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Welcome to Face26. Please read our Terms and Conditions of Use (“Terms”) and Privacy Policy carefully because they affect your legal rights, including an agreement to resolve any disputes that may arise between us.

1. INLEIDING

Thanks for choosing  TechArt 26 LLC (“Face26”, “we”, “us”, “our”). By signing up or otherwise visiting, using, or engaging with our website (“Face26.com”) and services (together, the “Face26`s Website” or “Site”), or accessing any content or material that is made available by TechArt 26 LLC through the Service You (“you”, client, “user”, “customer”) are entering into a binding contract with TechArt 26 LLC. TechArt 26 LLC service also includes the Customer Portal as further described in the Customer Portal section.

Your agreement with us includes these Terms and Conditions of Use (“Terms”) and our Privacy Policy. (The Terms, Privacy Policy, and any additional terms that you agree to, as discussed in the Entire Agreement section, are referred to together as the “Agreements”.) If you wish to review the terms of the Agreements, the effective version of the Agreements can be found on TechArt 26  LLC’s website Face26.com . You acknowledge that you have read and understood the Agreements, accept these Agreements, and agree to be bound by them. If you do not agree to any portion of these Terms, you should not access or otherwise use the Site. “Content” refers to any text, materials, documents, images, graphics, logos, design, audio, video and any other information provided from or on, uploaded to and/or downloaded from the Site.

Lees de Overeenkomsten zorgvuldig door. Ze bevatten belangrijke informatie over Face26`s diensten die aan u worden geleverd en alle kosten, belastingen en vergoedingen die wij u in rekening brengen.

Om Face26`s service te gebruiken en toegang te krijgen tot de inhoud, moet je (1) 18 jaar of ouder zijn, of 13 jaar of ouder zijn en toestemming van je ouders of voogd hebben voor de Overeenkomsten; (2) de bevoegdheid hebben om een bindend contract met ons aan te gaan en niet uitgesloten zijn om dit te doen onder toepasselijke wetgeving; en (3) woonachtig zijn in een land waar de site beschikbaar is. U belooft ook dat alle registratie-informatie die u indient bij Face26 waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is, en u stemt ermee in dit te allen tijde zo te houden.

2. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMSTEN

Af en toe kunnen wij, naar eigen goeddunken, wijzigingen aanbrengen in de Overeenkomsten. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomsten regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat je de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Zolang u zich aan deze Overeenkomsten houdt, verleent Face26 u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt voorrecht om de Site te betreden en te gebruiken.

3. BEPERKINGEN EN WIJZIGINGEN VAN HET TERREIN

Face26 will make reasonable efforts to keep the Face26 Site operational. However, certain technical difficulties or maintenance may, from time to time, result in temporary interruptions. To the extent permissible under applicable law, Face26 reserves the right, periodically and at any time, to modify or discontinue, temporarily or permanently, functions and features of the Face26 Service, with or without notice, all without liability to you, except where prohibited by law, for any interruption, modification, or discontinuation of the Face26  Service or any function or feature thereof. You understand, agree, and accept that Face26 has no obligation to maintain, support, upgrade, or update the Site, or to provide all or any specific content through the Site. This section will be enforced to the extent permissible by applicable law. Face26 and/or the owners of any Content may, from time to time, remove any such Content without notice to the extent permitted by applicable law.

4. DE SITE GEBRUIKEN

Hier vind je informatie over alle manieren waarop je de Site kunt gebruiken.

4.1 ONZE DIENSTEN

Face26 biedt knipseldiensten Face26 en andere fotobewerkingsdiensten. Face26 vereist volledige betaling wanneer u uw bestelling voor diensten indient, tenzij anders overeengekomen door beide partijen. U kunt een offerte aanvragen voordat u tot aankoop overgaat. U kunt meer te weten komen over onze diensten door onze website te bezoeken.

4.2 KLANTENPORTAAL, ACCOUNT AANMAKEN EN WACHTWOORDEN

Als voorwaarde voor het gebruik van bepaalde producten en diensten van de Dienst, kan Gebruiker worden verplicht om zich te registreren bij Face26 en een wachtwoord te kiezen. Gebruiker moet Face26 voorzien van juiste, volledige en bijgewerkte registratie-informatie. Als Gebruiker dit niet doet, vormt dit een schending van deze Overeenkomst, die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van het account van Gebruiker. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens, met inbegrip van uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in Face26 onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging. Je kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Face26 of een andere gebruiker of bezoeker van de site oploopt doordat iemand anders je gebruikersnaam, wachtwoord of account gebruikt.

5. TOEPASSINGEN VAN DERDEN

Face26 is geïntegreerd met applicaties, websites en services van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Stripe, PayPal en Google, om inhoud, producten en/of services aan u beschikbaar te stellen. Deze toepassingen van derden kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid hebben en uw gebruik van deze toepassingen van derden wordt beheerst door en is onderworpen aan dergelijke voorwaarden en privacybeleid. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Face26 niet onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het gedrag, de functies of de inhoud van een Toepassing van derden of voor een transactie die u aangaat met de aanbieder van dergelijke Toepassingen van derden.


6. RECHTEN DIE WIJ U VERLENEN

Face26 en de Content zijn eigendom van TechArt26 LLC, Face26 en de aan haar gelieerde/gelieerde bedrijven. Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie om gebruik te maken van de site, en een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie voor persoonlijk, niet-commercieel, entertainment gebruik van de inhoud te maken (de "Licentie"). Deze licentie blijft van kracht tot en tenzij deze door u of Face26 wordt beëindigd. U belooft en gaat ermee akkoord dat u de Content gebruikt voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële, entertainmentgebruik en dat u de Site of de Content niet zult herdistribueren of overdragen.

Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, domeinnamen en andere kenmerken van het merk Face26 ("Face26") zijn het exclusieve eigendom van Face26 of haar licentiegevers. De Overeenkomsten geven je geen enkel recht op het gebruik van enig Face26-merk voor commercieel of niet-commercieel gebruik.

U stemt ermee in zich te houden aan onze Gebruikersrichtlijnen en de Site, de Content of enig deel daarvan niet te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan in de Overeenkomsten. Behalve voor de rechten die uitdrukkelijk aan u in deze Overeenkomsten, Face26 verleent geen recht, titel of belang aan u in de Site of Content.


7. KLANTENONDERSTEUNING

Voor klantenondersteuning bij vragen over accounts en betalingen ("Vragen over klantenondersteuning") kunt u contact opnemen met onze klantenservice op info@face26.com . Wij zullen ons redelijkerwijs inspannen om binnen een redelijk tijdsbestek te reageren op alle Ondersteuningsvragen van Klanten, maar wij geven geen enkele garantie dat er binnen een bepaald tijdsbestek zal worden gereageerd op alle Ondersteuningsvragen van Klanten en/of dat wij in staat zullen zijn om dergelijke vragen naar tevredenheid te beantwoorden.


8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Face26 respecteert de rechten van eigenaren van intellectueel eigendom. Als u van mening bent dat enige Content inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, neem dan contact met ons op via info@face26.com .

Alle inhoud op de site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van Face26 of haar leveranciers en wordt beschermd door auteursrechtwetten in het Verenigd Koninkrijk en internationale wetten. De compilatie van alle inhoud op de site is het exclusieve eigendom van Face26 en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. Alle software die wordt gebruikt op (of verstrekt via) de Site is eigendom van Face26 of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door het Amerikaanse en internationale auteursrecht. Alle rechten voorbehouden.

Elke herdistributie of reproductie van een deel of de volledige inhoud in welke vorm dan ook is verboden, met uitzondering van het volgende:

 • U mag alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik fragmenten afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf.
 • U mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor persoonlijk gebruik, maar alleen als u de website erkent als de bron van het materiaal.

U mag de inhoud niet verspreiden of commercieel exploiteren, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag de inhoud ook niet overdragen of opslaan op een andere website of in een ander elektronisch opslagsysteem.


9. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD

Face26-gebruikers kunnen inhoud op de site plaatsen, uploaden en/of bijdragen ("plaatsen") om diensten te verkrijgen (waaronder bijvoorbeeld foto's, tekst, berichten, informatie en/of andere soorten inhoud) ("Gebruikerscontent").

U belooft dat, met betrekking tot Gebruikerscontent die u op de Site plaatst, (1) u het recht hebt om dergelijke Gebruikerscontent te plaatsen, en (2) dergelijke Gebruikerscontent, of het gebruik ervan door Face26 zoals bepaald in de Overeenkomsten, geen inbreuk maakt op de Overeenkomsten, de toepasselijke wetgeving of de intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten), publiciteitsrechten, persoonlijkheidsrechten of andere rechten van anderen of enige connectie met of goedkeuring van u of uw Gebruikerscontent door Face26 van een entiteit of individu impliceert zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een dergelijke persoon of entiteit.

Face26 kan, maar is niet verplicht tot, het monitoren, beoordelen of bewerken van Gebruikersinhoud. In alle gevallen behoudt Face26 zich het recht voor om Gebruikerscontent of een account om welke reden dan ook te verwijderen of ontoegankelijk te maken, inclusief maar niet beperkt tot Gebruikerscontent die naar eigen goeddunken van Face26 `s in strijd is met de Overeenkomsten. Face26 kan deze acties ondernemen zonder voorafgaande kennisgeving aan u of enige derde partij. Verwijdering of het uitschakelen van de toegang tot Gebruikerscontent is naar eigen goeddunken, en we beloven niet te verwijderen of de toegang tot een specifieke User Content uit te schakelen.

U bent zelf verantwoordelijk voor alle User Content die u verstrekt. Face26 is niet verantwoordelijk voor Gebruikerscontent en onderschrijft geen enkele mening in Gebruikerscontent. U GAAT ERMEE IN DAT ALS IEDEREEN EEN KLACHT INROEPT TEGEN Face26 MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKERSINHOUD DIE U VERSTREKT, U VOOR ZOVOORZICHZELF EN VOOR ZICHZELF Face26 ZAL VRIJWAREN VAN EN TEGEN ALLE SCHADE, VERLIES EN ONVOORZIENE UITGAVEN VAN ENIGE SOORT (INCLUSIEF REDELIJKE KOSTEN EN VERGOEDINGEN VAN ADVOCATEN) ALS GEVOLG VAN DEZE KLACHT.

10. RECHTEN DIE U ONS VERLEENT

Als tegenprestatie voor de rechten die aan u zijn verleend onder de Overeenkomsten, verleent u ons het recht (1) om de Face26-service toe te staan de processor, bandbreedte en opslaghardware op uw Apparaat te gebruiken om de werking van de Service te vergemakkelijken, (2) om reclame en andere informatie aan u te leveren en (3) om onze zakelijke partners toe te staan hetzelfde te doen. In elk deel van de Face26-service kan de Content die je bekijkt, inclusief de selectie en plaatsing ervan, worden beïnvloed door commerciële overwegingen, waaronder overeenkomsten met derden. Sommige Content die door Face26 in licentie is gegeven, aan Face26 is verstrekt of anderszins beschikbaar is gesteld, kan reclame bevatten als onderdeel van de Content. In dergelijke gevallen zal Face26 dergelijke Content ongewijzigd aan u beschikbaar stellen.

Tenzij u Face26 schriftelijk anderszins hebt geïnformeerd, stemt u ermee in dat wij uw afbeeldingen op onze website (inclusief een link naar de startpagina van uw website) en in ons marketingmateriaal gebruiken.

Als u feedback, ideeën of suggesties geeft aan Face26 in verband met de Face26-service of inhoud ("Feedback"), erkent u dat de Feedback niet vertrouwelijk is en geeft u Face26 toestemming om deze Feedback onbeperkt en zonder betaling aan u te gebruiken. Feedback wordt beschouwd als een soort User Content.

11. GEBRUIKERSRICHTLIJNEN

Face26 respecteert intellectuele eigendomsrechten en verwacht dat jij hetzelfde doet. We hebben een aantal basisregels opgesteld waaraan je je moet houden als je de site gebruikt, zodat Face26 via de site diensten kan blijven verlenen.

Het volgende is om welke reden dan ook niet toegestaan:

 • het kopiëren, herdistribueren, reproduceren, "rippen", opnemen, overdragen, uitvoeren of openbaar maken van enig deel van de Face26-site of de Content, of anderszins gebruik maken van de Face26-service of de Content die niet uitdrukkelijk is toegestaan onder de Overeenkomsten of de toepasselijke wetgeving of die anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten) in de Face26-service of de Content of enig deel daarvan; het gebruiken van de Face26-service om lokale bestanden te importeren of kopiëren die u niet het wettelijke recht hebt om op deze manier te importeren of kopiëren;
 • het overbrengen van kopieën van in de cache geplaatste Inhoud van een geautoriseerd Apparaat naar een ander Apparaat op welke manier dan ook;
 • reverse-engineering, decompilatie, demontage, wijziging of het creëren van afgeleide werken op basis van de Face26-service, Content of een deel daarvan, tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • het omzeilen van enige technologie gebruikt door Face26, haar licentiegevers, of een derde partij om de inhoud of de service te beschermen;
 • het verkopen, verhuren, in sublicentie geven of leasen van enig deel van de Face26-service of de Content;
 • het omzeilen van territoriale beperkingen die door Face26 of haar licentiegevers worden toegepast; of het anderszins manipuleren van de Services met behulp van een script of een ander geautomatiseerd proces;
 • het verwijderen of wijzigen van auteursrechten, handelsmerken of andere kennisgevingen van intellectuele eigendom die op of via Face26 zijn vermeld (met inbegrip van het verhullen of wijzigen van enige aanduiding van het eigendom of de bron van enige Inhoud);
 • uw wachtwoord aan een andere persoon te geven of de gebruikersnaam en het wachtwoord van een andere persoon te gebruiken;
 • "crawlen" van de Face26-service of anderszins gebruikmaken van geautomatiseerde middelen (waaronder bots, scrapers en spiders) om informatie van Face26 te verzamelen; of
 • het verkopen van een gebruikersaccount of het anderszins accepteren van enige compensatie, financieel of anderszins.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat het plaatsen van dergelijke Gebruikerscontent kan leiden tot onmiddellijke beëindiging of schorsing van je Face26-account. Je gaat er ook mee akkoord dat Face26 je gebruikersnaam om welke reden dan ook kan terugvorderen.

Uw wachtwoord beschermt uw gebruikersaccount en u bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van uw wachtwoord. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor al het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord op de Service. Als uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren of gestolen is, of als u denkt dat onbevoegden toegang hebben gehad tot uw account, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte en verander uw wachtwoord zo snel mogelijk.


12. BETALINGEN, TERUGBETALINGEN EN ANNULERINGEN

12.1 BETALING EN VERRUIMD KREDIET

Face26 vereist dat alle individuele klanten het werk volledig vooruit betalen voordat het werk begint. Betaalmethoden zijn Paypal, creditcards of Edit Credits. Zakelijke klanten kunnen krediet krijgen, afhankelijk van bevredigende referentiechecks en naar goeddunken van Face26. Volledige betaling voor het werk zal worden vereist niet meer dan 4 (vier) dagen na levering. Face26 kan ook terugkerende maandelijkse betalingsopties toestaan. Bij een dergelijke regeling betaalt de klant maandelijks voor alle geleverde diensten tijdens die periode. Face26 behoudt zich het recht voor om op elk moment een krediet aan een cliënt te annuleren wegens wanbetaling. Alle kosten zullen vooraf worden overeengekomen.

12.2 KWALITEITSGARANTIE & TERUGBETALINGEN

Face26 streeft ernaar om diensten van de hoogste kwaliteit te leveren. In het onwaarschijnlijke geval dat u niet tevreden bent met de resultaten van uw project, zullen wij redelijke correcties en wijzigingen aanbrengen als dat nodig is Alle revisies en restitutieverzoeken moeten binnen 14 dagen na levering worden ingediend. We behouden ons ook het recht voor om elk wijzigingsverzoek te annuleren als de klant de vereisten wijzigt ten opzichte van wat oorspronkelijk was aangevraagd. Als de bewerkte beelden voldoen aan dezelfde kwaliteitsnorm als een goedgekeurde voorbeeldafbeelding, kan Face26 die bestelling niet terugbetalen. We begrijpen dat er soms dingen veranderen waar we geen invloed op hebben, dus het kan zijn dat we de beelden kunnen aanpassen om aan uw wensen te voldoen tegen lagere kosten. Eventuele aanpassingen in het kader van onze kwaliteitsgarantie doen geen afbreuk aan Face26 of aan haar gelieerde bedrijven. Betalingen voor offertes kunnen rechtstreeks worden gekocht bij Face26 klant heeft gedownload van hun beelden en zijn niet in staat om een geldige reden voor ontevredenheid, zal geen restitutie worden verstrekt.

Als je van mening bent dat je recht hebt op terugbetaling van het geld dat je aan Face26 hebt betaald, neem dan contact op met de klantenservice.

12.3 PRIJZEN

Prijzen kunnen variëren voor geleverde diensten. Face26 kan de prijs voor vooruitbetaald werk of tegoed (voor werkproducten waarvoor nog niet is betaald) wijzigen. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving, accepteer je de nieuwe prijs door Face26 s Service te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Face26 behoudt zich het recht voor om onze prijzen periodiek te herzien, en dat zal onmiddellijk effect hebben op relevante diensten. Het is mogelijk dat we klanten niet op de hoogte stellen van deze wijzigingen, maar ze zullen de prijs zien voordat ze een nieuwe bestelling bevestigen, tenzij er een aparte overeenkomst is met een klant.

12.4 PROMOTIONELE AANBIEDINGEN EN KORTINGEN

Face26 kan aanbiedingen hebben in de vorm van coupon codes of andere middelen. Face26 behoudt zich het recht voor om aanbiedingen of kortingen zonder opgaaf van reden te annuleren.

13. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

De Overeenkomsten blijven op u van toepassing totdat ze door u of Face26 worden beëindigd. Je erkent echter en gaat ermee akkoord dat de eeuwigdurende licentie die door jou is verleend met betrekking tot Gebruikerscontent, inclusief Feedback, onherroepelijk is en daarom na afloop of beëindiging van een van de Overeenkomsten om welke reden dan ook zal blijven bestaan. Face26 kan de Overeenkomsten beëindigen of uw toegang tot de Face26-site of het klantenportaal op elk moment opschorten, inclusief in het geval van uw werkelijke of vermoede ongeoorloofde gebruik van de Face26-service en/of Content, of niet-naleving van de Overeenkomsten. Als u of Face26 de Overeenkomsten beëindigt, of als Face26 uw toegang tot de Face26-service opschort, gaat u ermee akkoord dat Face26 geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u zal hebben, en Face26 zal geen bedragen terugbetalen die u al hebt betaald, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Als u wilt weten hoe u uw Face26-account kunt beëindigen, kunt u contact met ons opnemen via info@face26.com . Deze sectie zal worden afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U kunt de Overeenkomsten te allen tijde beëindigen.

De artikelen 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 van deze Overeenkomst, evenals alle andere artikelen van de Overeenkomsten die expliciet of door hun aard van kracht moeten blijven, zelfs na beëindiging van de Overeenkomsten, zullen ook na beëindiging van kracht blijven.

14. GARANTIE EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We streven ernaar om de beste service te bieden die we kunnen, maar u begrijpt en gaat ermee akkoord dat Face26 site wordt geleverd "as is" en "as available", zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. Je gebruikt de Face26-service op eigen risico. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Face26 en alle eigenaren van de inhoud geven geen verklaringen en wijzen alle garanties of voorwaarden van bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. Noch Face26, noch enige eigenaar van content garandeert dat de Face26-service vrij is van malware of andere schadelijke componenten. Daarnaast geeft Face26 geen vertegenwoordiging noch garandeert, onderschrijft, garandeert of aanvaardt verantwoordelijkheid voor applicaties van derden (of de inhoud daarvan), gebruikersinhoud of enig ander product of dienst geadverteerd of aangeboden door een derde partij op of via de Face26-service of een hyperlinked website, of opgenomen in een banner of andere reclame. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Face26 niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor transacties tussen jou en aanbieders van applicaties van derden of producten of diensten die op of via de Face26-site worden geadverteerd. Zoals bij elke aankoop van een product of dienst via welk medium of in welke omgeving dan ook, moet je je gezond verstand gebruiken en waar nodig voorzichtigheid betrachten. Geen advies of informatie mondeling of schriftelijk door u verkregen van Face26 zal enige garantie namens Face26 in dit verband creëren. Sommige aspecten van dit gedeelte zijn mogelijk niet van toepassing in sommige rechtsgebieden indien verboden door de toepasselijke wetgeving. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.


15. GEHELE OVEREENKOMST

Anders dan vermeld in dit hoofdstuk of zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen jou en Face26, vormen de Overeenkomsten alle voorwaarden die zijn overeengekomen tussen jou en Face26 en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling.


16. BEPERKINGEN

U gaat ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uw enige en exclusieve remedie voor eventuele problemen of ontevredenheid met de Face26-service is om te stoppen met het gebruik van de Face26-site. Hoewel Face26 geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor applicaties van derden of de inhoud daarvan, en hoewel je relatie met dergelijke applicaties van derden kan worden beheerst door afzonderlijke overeenkomsten met dergelijke derden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is je enige en exclusieve remedie, voor zover met betrekking tot Face26, voor problemen of ontevredenheid over applicaties van derden of de inhoud daarvan, het verwijderen en/of stoppen met het gebruik van dergelijke applicaties van derden.

 

17. RECHTEN VAN DERDEN

Je erkent en stemt ermee in dat de eigenaren van de Content en bepaalde distributeurs beoogde begunstigden van de Overeenkomsten zijn en het recht hebben om de Overeenkomsten rechtstreeks tegen jou af te dwingen. Anders dan zoals uiteengezet in deze paragraaf, zijn de Overeenkomsten niet bedoeld om rechten te verlenen aan iemand anders dan jij en Face26, en in geen geval zullen de Overeenkomsten enige derde begunstigde rechten te creëren. Bovendien zijn de rechten om te beëindigen, te ontbinden of in te stemmen met een variatie, verklaring van afstand of schikking van de Overeenkomsten niet afhankelijk van de toestemming van enige andere persoon.

18. SCHEIDBAARHEID EN VERKLARING VAN AFSTAND

Tenzij anders vermeld in de Overeenkomsten, mocht een bepaling van de Overeenkomsten om welke reden of in welke mate dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal een dergelijke ongeldigheid of afdwingbaarheid op geen enkele wijze de overige bepalingen van de Overeenkomsten aantasten of ongeldig of niet-afdwingbaar maken, en zal de toepassing van die bepaling worden afgedwongen voor zover wettelijk toegestaan.

Indien Face26 of een derde-begunstigde de Overeenkomsten of een bepaling daarvan niet afdwingt, doet Face26 of de betreffende derde-begunstigde geen afstand van het recht om dit wel te doen.

19. VRIJWARING

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord Face26 schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, verliezen en uitgaven van welke aard dan ook (met inbegrip van redelijke advocaatkosten en -kosten) die voortvloeien uit: (1) uw schending van deze Overeenkomst; (2) alle Gebruikersinhoud; (3) alle activiteiten die u op of via Face26 Site, en (4) uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

20. TOEWIJZING

Face26 mag de Overeenkomsten of een deel daarvan overdragen en Face26 mag al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomsten delegeren. U mag de Overeenkomsten of een deel ervan niet toewijzen, noch uw rechten onder de Overeenkomsten overdragen of in sublicentie geven aan een derde partij.

21. TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Engels recht. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

22. PRIVACY

Face26 huidige privacybeleid is beschikbaar op de site (de "Privacy Policy"), die door deze verwijzing is opgenomen. Face26 raadt u ten zeerste aan het Privacybeleid aandachtig door te nemen.

23. KOEKJES

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij het analyseren van webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webtoepassingen in staat om op jou als individu te reageren. De webtoepassing kan haar activiteiten afstemmen op jouw behoeften, voorkeuren en afkeer door informatie over jouw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken traffic log cookies om vast te stellen welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons om gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en onze website te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze klanten. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd. Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites. U kunt cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen. Kijk online voor instructies voor het verwijderen van cookies die specifiek zijn voor uw browser. Het verwijderen van cookies heeft echter een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.

24. CONTACT OPNEMEN

Als je vragen hebt over de Face26 Service of de Overeenkomsten, kun je contact opnemen met de Face26 Klantenservice op info@face26.com 7.